Ön Bilgilendirme Formu

 1. KONU

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusunu   internet sitesinden, ürün satın alacak kişi (“ALICI”) ile internet sitesinin yasal sahibi ve internet sitesinden satılan ürünün teslimatından sorumlu K.Mustafa Çelebi Mah. Meşelik Sok. Hrisovergi Apt. No:26 D:7-11 Beyoğlu İstanbul adresinde mukim. Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. ("SATICI/HİZMET VEREN") arasında kurulmuş olan mesafeli satış sözleşmesine (“Sözleşme”) ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”)  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) (27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Yönetmelik) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri oluşturmaktadır.

 

İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

 1. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi : K.Mustafa Çelebi Mah. Meşelik Sok. Hrisovergi Apt. No:26 D:7-11 Beyoğlu İstanbul

Telefon : 0212 2954033

  E-posta Adresi :

 

 1. ALICI BİLGİLERİ

 

İsim/Soyisim/Unvan : [●]

Adresi                       : [●]

Telefon                     : [●]

Eposta/kullanıcı adı : [●]

 

 1. SÖZLEŞMEYE KONUSU ÜRÜN, FİYAT, TESLİMAT BİLGİLERİ

 

 • Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
 • Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 • Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

[Ürün nitelik, fiyat, teslimat şekli, teslimat giderlerinin kime ait olacağı vb. bilgileri girilmelidir.]

 

Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel özellikleri

 

Ürünün türü        : [●]

Ürün Adedi        : [●]

 

Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüm vergiler ve masrafları dâhil satış fiyatı:

 

Toplam satış fiyat (vergiler dahil)         : [●]

Sipariş bedelinin ödenme şekli              : [●]

 

Teslime ilişkin bilgiler

 

Teslimat Adresi  : [●]

Fatura Adresi      : [●]

Sipariş Tarihi      : [●]

Teslimat Şekli     : [●]

Teslim giderleri  : [●]

Teslim giderlerinin kime ait olduğu: [●]

 

Ürün Teslimat Süreleri

 

Kargo ile yapılan gönderimlerde net bir teslim tarih bilgisi paylaşılamamaktadır. Teslimat, sipariş aşamasında tarafınıza gösterilen tahmini zaman aralığında gerçekleşmektedir.

 

Fatura Bilgileri

 

İsim/Soyisim/Unvan       : [●]

Adresi                             : [●]

Telefon                           : [●]

Eposta/kullanıcı adı        : [●]

Fatura teslim                   : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.     

 

 1. CAYMA HAKKI
  • ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya yazılı olarak bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
  • Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
  • Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI'nın yukarıda belirtilen adresinde iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu ön bilgilendirme formunun 5.4. maddesinde düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

 

   • kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
   • İade formu,
   • İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
   • SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ile yükümlüdür.
   • ALICI, cayma hakkını kullandığında ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren on gün içerisine malı satıcıya geri göndermek ile yükümlüdür.
   • ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
   • Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

 • Cayma Hakkının kullanılamayacağı ürünler aşağıdaki gibidir:

 

  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  • Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 

Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri:

Ünvanı : Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi : K.Mustafa Çelebi Mah. Meşelik Sok. Hrisovergi Apt. No:26 D:7-11 Beyoğlu İstanbul

Telefon : 0212 2954033

E-posta Adresi :

 

İadeye ilişkin taşıyıcı firma:

 

Kargo                  :

 

 1. GENEL HÜKÜMLER
  • ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve cayma hakkına ilişkin ön bilgileri tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda satış için gerekli teyidi ve onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • ALICI; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit ederek, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
  • SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
  • ALICI, Ürünler'i teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür.
  • Ürünler, ALICI’nın gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
  • SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • SATICI işbu Sözleşme’de belirtilen hallerde yapılacak olan tüm geri ödemeler, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar.
  • ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle ALICI tarafından sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Kargo firmasının, Ürünler'i ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
  • ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • ALICI, SATICI’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep ederse, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden sonra oluşabilecek kayıp ve hasardan SATICI sorumlu değildir.
  • SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. UYUŞMAZLIK

ALICI ve SATICI arasında söz konusu olabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde her yıl belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı ve Satıcının ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

2019 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvuru tutar bilgileri;

 1. 5.650-TL altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
 2. 5.650-TL ile 8.480-TLarasındaki uyuşmazlıklarda Büyükşehir Statüsünde Olan İllerde İl Tüketici Hakem Heyetleri,
 • 8.480-TL altında bulunan uyuşmazlıklarda Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllerin Merkezlerinde İl Tüketici Hakem Heyetleri,

Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamamaktadır.

 

 1. DİĞER HÜKÜMLER

İş bu 8 maddeden oluşan Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

TARİH

 

ALICI

 

SATICI